Logo

Kancelaria Komornicza nr I w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, ul. Reymonta 2a
tel./fax: 46 83 33 176

 
Logo

Obwieszczenia o licytacjach ruchomości i nieruchomości


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację bezpośrednio w kancelarii lub na konto komornika:
BNP - Paribas Bank Polski S.A. nr: 20 2030 0045 1110 0000 0196 1570

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

Wszelkie obwieszczenia o licytacjach nieruchomości umieszczam jedynie na stronie licytacji komorniczych oraz Sądu Rejonowego w Skierniewicach:

Wszelkie obwieszczenia o licytacjach ruchomości umieszczam jedynie na stronie licytacji komorniczych: